Profesionalno, efikasno, pouzdano!

Računovodstvene usluge (accounting)

Mi posjedujemo znanje iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo Vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja, usluga obračuna zarada zaposlenih i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa Zakonom.

Mi dobro razumijemo implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanja preduzeća i našim klijentima, nudimo pomoć u razvoju odgovarajuće strategije kako bi iz svake novonastale situacije preduzeća mogla da izvuku najveću moguću korist. Naš cilj je da Vi možete da se skoncentrišete na razvoj vašeg poslovanja dok mi preuzmemo odgovornost, i sve brige za vodjenje vaših poslovnih evidencija u skladu sa zakonskim propisima, vašim poslovnim potrebama i interesima na ažuran i profesionalan način.

Naš cilj je da Vi možete da se skoncentrišete na razvoj vašeg poslovanja dok mi preuzmemo odgovornost, i sve brige za vodjenje vaših poslovnih evidencija u skladu sa zakonskim propisima, vašim poslovnim potrebama i interesima na ažuran i profesionalan način.

 • vodjenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • obračun zarada i vodjenje evidencije zaposlenih
 • računovodstveni konsalting (tumačenje pojedinih MSFI)
 • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
 • organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapredjenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola)
 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih knjiga:
  • kupci, dobavljači,
  • osnovna sredstva
  • roba, materijal, gotovi proizvodi
  • lična primanja zaposlenih
  • proizvodnja
 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • završni obračun
 • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.