Profesionalno, efikasno, pouzdano!

Poreski konsalting

Rezultat našeg angažovanja kao poreskog savjetnika u vašem preduzeću je formulacija poreske strategije poslovanja, optimiziranje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika.

Klijentima pružamo savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, informacije o investicionim podsticajima od strane države radi ohrabrenja investiranja, , porez na dohodak građana i socijalno osiguranje.

Klijentima pružamo poresko - savjetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Crnoj Gori uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu djelatnost preduzeća, a sa ciljem da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj mjeri.

  • Sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica
  • Poreski review
  • Priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
  • Poreski savjeti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreskoj optimalizaciji
  • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
  • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
  • Poresko planiranje
  • Izbjegavanje internog i medjunarodnog dvostrukog oporezivanja