Profesionalno, efikasno, pouzdano!

Osnivanje i registracija preduzeća i predstavništava stranih pravnih lica

Usluga osnivanja i registracija preduzeća kao i predstavništava stranih pravnih lica podrazumijeva sledeće aktivnosti:

 • Sveobuhvatno savjetovanje tokom cijelog postupka:
  • Izbor pravne forme kroz odgovore na pitanje da li je u konkretnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće;
  • Definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih djelatnosti;
  • Izbor imena (naziva) Vaše firme i provjera raspoloživosti izabranog imena (naziva);
  • Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
  • Registracija u sistem PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije;
  • Obaveza posjedovanja fiskalne kase;
  • Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
  • Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
 • Izrada Osnivačkih akta za preduzeća i ovjera kod notara;
  • Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća (Osnivački akti)
  • OP obrazac
 • Preuzimanje rješenja Centralnog registra za privredne subjekte - PIB;
 • Izrada pečata;
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga;
 • Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave;
 • Prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje.